Thuốc Tacroz 0.03% tuýp 10g

320.000 

  • Thành phần: Tacrolimus 0.03%
  • Tuýp 10g
  • Chỉ sử dụng ngoài da
Dùng thuốc Tacroz Forte theo hướng dẫn của Bác sĩ Da liễu.